Dzień dobry
Dziś jest: 25/07/2024

Obsługa serwisowa archiwum klienta

Oferta stałej obsługi archiwum zakładowego (składnicy akt) firmy
– kompleksowa usługa w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego (składnicy akt)
– doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie obiegu i archiwizacji akt
– pośrednictwo w kontaktach z Archiwum Państwowym i innymi organami nadzorującymi
– opracowanie normatywów – instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych, regulaminów
– szkolenia pracowników w zakresie obsługi archiwum zakładowego

Organizacja i modernizacja archiwów zakładowych i składnic akt
– doradztwo w zakresie przechowywania i postępowania z zasobem
– adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwa i składnice
– przenoszenie zasobu archiwalnego