Dzień dobry
Dziś jest: 25/07/2024

Archiwizacja dokumentów

Nasza oferta jest skierowana do urzędów państwowych i jednostek samorządowych między innymi szpitali, szkół, przedszkoli oraz firm prywatnych. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie porządkowania dokumentacji. Pomagamy firmom i instytucjom w zastosowaniu nowoczesnych metod archiwizowania.

Dzięki skorzystaniu z naszych usług firma zyska większą efektywność, dokumentacja będzie przejrzysta, dostępna i bezpieczna.

Usługi wykonywane są przez dyplomowanych archiwistów z wieloletnim stażem i pracowników z przygotowaniem archiwistycznym posiadających duże doświadczenie.

W zakresie usług oferujemy :
Porządkowanie i ewidencję zasobu aktowego
– wstępną ocenę dokumentacji (bezpłatna wycena)
– systematyzację akt według komórek organizacyjnych
– klasyfikację i kwalifikację akt
– wydzielenie akt przeterminowanych, trwałe zniszczenie dokumentacji (protokół zniszczenia)
– sporządzenie ewidencji w wersji papierowej i elektronicznej

Usługi archiwalne prowadzimy w oparciu o następujące przepisy:
1) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015r. poz. 1446 z póź. zm.).
2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1232 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
4) Normatywy kancelaryjno – archiwalne Zamawiającego (o ile takie istnieją).