Dzień dobry
Dziś jest: 30/11/2023

O nas

W branży archiwistycznej działamy od stycznia 2010 roku, początkowo jako jednoosobowa firma, a od roku 2011 prowadzimy działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zatrudniamy osoby z ponad trzydziestoletnim stażem – archiwistów, głównie absolwentów archiwistyki UMK w Toruniu, którzy pracowali w archiwach państwowych, sprawowali merytoryczną opiekę nad archiwami firm, urzędów i zakładów w związku z czym posiadają wieloletnie doświadczenie w tej branży.

Zatrudniamy także osoby, które posiadają ukończone kursy archiwalne organizowane przez Archiwa Państwowe.

Osoby pracujące w naszej firmie posiadają duże doświadczenie w pracy z dokumentacją kategorii A i B, oraz w przygotowaniu normatywów kancelaryjno – archiwalnych.

W toku swojej działalności zawodowej archiwizowaliśmy dokumentację wielu placówek oświatowych, dokumentację w zakładach opieki zdrowotnej, w przedsiębiorstwach państwowych i innych jednostkach samorządowych.

Opracowujemy dokumentację kartograficzną oraz dokumentację techniczną.

Współpracujemy z syndykami i likwidatorami archiwizując i przechowując dokumentację zakładów będących w likwidacji i w upadłości, natomiast akta kategorii A przekazujemy do właściwego Archiwum Państwowego.

Prace nad dokumentacją archiwalną prowadzimy zawsze w porozumieniu z właściwym Archiwum Państwowym.

Pracujemy na terenie całej Polski.