Dzień dobry
Dziś jest: 23/09/2023

Przechowywanie dokumentów

Nasza oferta skierowana jest zarówno do syndyków i likwidatorów jak również do przedsiębiorstw i instytucji państwowych poszukujących możliwości przekazania do czasowego przechowywania dokumentów wraz z możliwością elastycznego korzystania z zawartości.

Spółka posiada uprawnienia do przechowywania dokumentacji pracowniczej, jest wpisana do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pod nr 17.
Budynek składnicy akt został wyposażony w niezbędną infrastrukturę, spełnia wszelkie normy wymagane w zakresie bezpiecznego przechowywania akt.
Dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniach spełniających normy przeciwpożarowe, ochrony i bezpieczeństwa – instalacja alarmowa z całodobowym nadzorem agencji ochrony, monitoring przy użyciu kamer z czujnikami ruchu o natychmiastowym powiadomieniu, indywidualną instalację grzewczo – wentylacyjną i osuszającą powietrze.

W ramach kompleksowej usługi oferujemy:

  • protokolarne przejęcie całości dokumentacji w miejscu jej składowania
  • pakowanie do pudeł transportowych i transport do składnicy
  • porządkowanie dokumentów wg obowiązujących przepisów wraz ze sporządzeniem spisów zdawczo – odbiorczych w wersji papierowej i elektronicznej w programie Microsoft Excel.
  • brakowanie akt, których termin przechowywania minął wraz z zniszczeniem
  • udostępnienie wskazanej dokumentacji przez Zleceniodawcę w postaci oryginału, pocztą elektroniczną lub osobiście w składnicy akt w zależności od potrzeb i życzeń klienta
  • obsługa byłych pracowników w zakresie udostępniania kopii akt na potrzeby ZUS-u.

KOSZTORYS SPORZĄDZAMY NA PODSTAWIE RZECZYWISTEGO CZASU
PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW !!!

Cena za 1 rok przechowywania już od 18 zł netto za 1 mb

Serdecznie zapraszamy do współpracy